Dobrodosli u kucu sunca


Predmet poslovanja Kuće Sunca


Kuća Sunca je preduzeće sa sedištem na Adi Ciganliji  koje se bavi :

·         Ugradnjom  pojedinačnih fotonaponskih modula  za sopstvenu  potrošnju !
·         Izgradnjom  Solarnih elektrana za proizvodnju struje i dalju prodaju EPS u !
·         Projektovanje i izvođenje pratećih elektroinstalacija kako za elektranu tako i za objekte investitora !
·         Ugradnjom  jeftinih pojedinačnih solarnih termalnih kolektora koji  koriste  energiju sunca za zagrevanje potrošne tople vode !
·         Ugradnjom  sistema visokoefikasnih  solarnih kolektora  i akumulatora toplote koji produžuju vreme korišćenja sunca  za klasično grejanje  (u prelaznom periodu  oktobar – novembar  ,  mart – april i na osunčane dane u toku zime) !
·         Projektovanje i izvođenje svih vrsta grejnih instalacija  sa naglaskom na racionalizaciju energije.

   Nudimo Vam kompletno rešenje ,

·          od idejnih resenja i  proračuna , preko projektovanja i finansiranja  do finalne verzije i kasnijeg održavanja.
Visok kvalitet poslova , kontinurani  razvoja i rast obima poslova  je obezbeđen angažovanjem 
·         stručno osposobljenih i zaposlenih  lica koja rade kompletan posao od   projektovanja do  izgradnje i puštanja u rad  solarnih elektro i termalnih sistema
·         Pošto je ovo posao i investicija koja podrazumeva dugogodišnju saradnju ,  smatramo da smo odabrali pouzdane poslovne partnere koji nas prate na našem zajedničkom putu u cilju
·         Referentni poslovi kojima se ponosimo  

Lepeza ponude

U našoj ponudi imamo široku lepezu fotonaponskih elektrana

·         Od najjeftinijih proizvoda malog kapaciteta koji se isporučuju kao KIT proizvod  instalisane snage  od najmanjih  do 10 kw,  koji bi bili dovoljni za proizvodnju električne energije za sopstvene potrebe (tamo gde živiš tamo i proizvodiš).  Ne sadrže komponente  koje su neophodne da bi se moduli umrežili u elektroenergetski sistem ,sami time otpada potreba za eksternim  nadzorom  i nizom drugih problema koji se kod relativno malih sistema jednostavno prevazilaze.
·         Elektrane srednjeg kapaciteta 10 kw do  50 kw instalisane snage , mogu da se pojednostave  tako da u  sebi sadrže komponente  čijom instalacijom se postiže optimalni    odnos vrednosti investicije i povrata kapitala.
·         Za investitore koji se rukovode devizom “da nisu dovoljno bogati da kupuju jeftine stvari“ ,koji žele da formiraju bazu  i sistem koji će da nadograđuju i kojima izgradnja  solarnih elektrana  predstavlja opredeljenje, a ne prateću delatnost odabraće  :

-         sastavne delove  vrhunskog kvaliteta ( EU komponenate  sa garancijom i do 20 godina )
-         dodatnu opremu i niz pratećih sistema za praćenje i optimalizaciju rada
-        Ugradiće  pokretne  podkonstrukcije  sa elektromotornim pogonom i automatikom koja prilagođava  nagib modula  položaju i smeru kretanja sunca !Ovako izabrana oprema  obezbeđuje  kontinuiranu proizvodnju i eksploataciju u dužem nizu godina  i  duplo veću zaradu u planiranom radnom i proizvodnom ciklusu od 30 god. (Hidroelektrane sagrađene 1905 od strane inženjera Stanojevića i dan danas proizvode struju )

Tok radova potrebnih da bi se priključila  Solarna elektrana
Detaljnije